Microsoft SQL Server Desktop Engine

Microsoft SQL Server Desktop Engine 8.0

Gratis
Accesses, manages and updates SQL databases
Användarbetyg
3.8  (18 röster)
Ditt betyg
Senaste versionen:
8.0.50727 (Se alla)
Utvecklare:
Microsoft

Work with multiple types of SQL-based databases by connecting to them, managing their content and updating the data via the dedicated platform. It also features the Data Transformation Services Wizard for LE DB and ODBC data source operations and transfer between SQL Server 7and MSDE.

Microsoft SQL Server Data Engine (MSDE, även Microsoft Data Engine eller Microsoft Desktop Engine) är en relationsdatabas management system .
Den första utgåvan av MSDE ingår också Data Transformation Services Guiden, som ger möjligheten att använda OLE DB och ODBC-datakällor som du vill överföra data mellan SQL Server 7 och MSDE.
Info uppdaterad: